Model B-firmware ændringslog

Version 1.25.07 – 2018/05/15

 1. Bug fix update

Version 1.25.06 – 2018/04/06

 1. Ny VO2-formel (til kvindelige brugere): Maksimal VO2 = MMP * 9,39 + brugerens vægt * 7,70 – brugerens alder * 5,88 + 136,70
 2. Ny metode til lagring af koefficienter for at løse problemet med, at ryttere mister deres koefficienter. Koefficienter gemmes tre forskellige steder i cyklens hukommelse

Version 1.25.04 – 2017/12/28

 1. Solved bug with navigation in 'Favourites' menu
 2. Solved bug with favourite workouts

MOD-version 1.25.54 — 2017/12/28

 1. Ovenstående ændringer gælder firmware standardversion 1.25.04

UCI-version 1.25.84 – 2017/12/28

 1. Ovenstående ændringer gælder firmware standardversion 1.25.04

Version 1.25.03 – 2017/08/31

 1. Implementeret parameterindstilling til Training zones (træningszoner) i Settings (indstillinger). Brugere kan vælge mellem MMP- og FTP-zoner.
  Både MMP- og FTP-zoner udregnes efter gennemførelse af en af følgende test: 3'-testen, rampetesten og FTP-testen.
  De valgte zonetyper (MMP eller FTP) vises under eller efter træningen på Recall- eller User
  Data-skærmen.
 2. Recall- og View User Zones-skærmene er opdaterede og viser nu FTP- og MMP-zoner, baseret på hvad der
  vælges i indstillinger.
 3. Implementeret indstilling til Quick start (hurtigstart) i Settings. Når den er aktiveret, hopper skærmen til Just Ride (kør) umiddelbart efter
  opstart. Træningsdata gemmes ikke i denne funktion, og der vises en forenklet Recall-skærm efter hvert træningspas. Hvis en
  anden type træning (træningspas, test) startes, mens Quick start er aktiveret, gemmes træningsdata som normalt.
 4. Ændret beregning af MMP for submax-test, nu udregnet som max. min. effekt x 1,19
 5. Navnet "20' Threshold test" er ændret til "FTP test"
 6. Wattbike-logo ændret på startskærm
 7. Implementeret sletning af gamle træningspas (som er ældre end en måned). Gamle træningspas slettes en gang om
  ugen, eller når skærmen opstartes efter at have været slukket i en uge eller mere
 8. Under 10'-test vises skærm for indtastning af brugerens vægt, MMP og MHR (FTP, FTHR) altid inden testen
 9. Maksimalt input for MHR og FTHR er sat til 250
 10. Angivet som standard: parameter for træningszoner = FTP, anvend brugerdata = vægt, hurtigstartstilstand = fra

MOD-version 1.25.53 – 2017/08/31

 1. Ovenstående ændringer gælder firmware standardversion 1.25.03
 2. MOD-version er kun tilgængelig på engelsk grundet begrænset hukommelse

UCI-version 1.25.83 – 2017/08/31

 1. Ovenstående ændringer gælder firmware standardversion 1.25.03
 2. Implementeret 17' UCI/WCC-sprinteropvarmning
 3. UCI/WCC-version er kun tilgængelig på engelsk grundet begrænset hukommelse

Version 1.24.01 – 2016/12/06

 1. Bugfix update

Version 1.24.00 – 2016/09/02

 1. Solved bug which caused firmware version 1.23.03 to be recognized as 1.23.02 in Test machine, Express Test and firmware update software, which made firmware update impossible.
 2. Implementeret to sprogversioner af firmware: en vestlig og en østlig udgave. Begge versioner indeholder følgende sprog: Engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, finsk, russisk og estisk. Den vestlige version indeholder også dansk og tjekkisk, mens den østlige version indeholder kinesisk og japansk.
 3. Implementeret nye tilslutningsmuligheder via BLE (Bluetooth Low Energy). Indtil nu har det kun været muligt at forbinde Wattbike til Android-appen PowerHub, da ANT-/BLE-modulet i skærmen kun kunne implementere én beskyttet tjeneste. Fra nu af indeholder ANT-/BLE-modulet to yderligere standard BLE-funktioner: "Cycling Power" og "Cycling Speed & Cadence". Dette gør det muligt at tilslutte apps såsom Strava og Kinomap Trainer.

Version 1.23.03 – 2016/05/12

 1. Solved bug which caused monitor occasionally freezing in case bike disconnected and option 'Auto zero' switched on.

Version 1.23.02 – 2016/03/08

 1. Solved a bug which caused 'Watt' to be displayed at two places on the session screen.
 2. Implementeret overførsel af ANT-pakke relateret til træningszoner hver 30. sekund under et træningspas. Dette gøres for at opdatere data om træningszoner, i tilfælde af at der pludselig mistes forbindelse til skærmen under et træningspas.
 3. På skærmen for valg af pulsbælte er det implementeret, at listen over pulsbælter ikke genopfriskes, mens brugeren bladrer gennem listen.
 4. Implementeret skjult mulighed for at ændre ANT-beskedperioden (kaldet Gym ANT Number) fra 1 til 50. Den skjulte mulighed aktiveres ved at placere markøren på "ANT Channel" i hovedmenuen og holde LEFT- og RIGHT-tasterne nede samtidig.
 5. Solved bug with favourite workouts which caused some workouts to be present in the favourites list, but not to be functional. Når du tilføjer et nyt favorittræningspas, opdateres hele listen.
 6. Implementeret metode for mere sikker lagring af cyklens serienummer i den ikke-flygtige hukommelse. Serienumret gemmes nu tre forskellige steder. Hvis et af de tre steder indeholder et forkert serienummer, overskrives dette med det korrekte serienummer, som ligger på de to øvrige steder. Et korrekt serienummer er ikke længere et kriterie for "Sensor not connected". I stedet kontrolleres det nu, at koefficientværdierne ligger inden for de korrekte talrækker.

Version 1.23.01  2015/12/10

 1. Solved a bug which caused BLE connection not to work in case when user is logged in and automatic login at startup set in settings.
 2. Kontekstmenuen under løb er fjernet, og det er ikke længere muligt at sætte et løb på pause.
 3. Recall-skærm for 30"-testen er opdateret – grafen er erstattet med en liste over værdier: 5 sek. maks. effekt, 5 sek. maks. w/kg, 5 sek. min. effekt, gns. effekt, w/kg, gns. kadence.
 4. Solved a bug which caused MMP value not to be saved to the user's profile after max ramp and submax ramp tests.
 5. Solved a bug which caused the phone app to stop monitor from turning off when phone disconnects from the monitor.
 6. Solved a bug with overlapping boxes (heart rate and rest time) in recall screen during rest time.

Version 1.23.00 – 2015/08/10

 1. Dansk er tilføjet.
 2. Tjekkisk er tilføjet.
 3. Til BLE-tilslutning er implementeret Power Cycling SE-software, der henter brugernavnet på den person, der er logget ind på PowerApp.
 4. Overgangen mellem intervallerne på rampetesten er blevet hurtigere, og der er ikke længere forsinkelser.
 5. Power-skærmen i træningspas – her vises gns. omdr./min. i stedet for maks.-watt.
 6. Implementeret visning af resterende distance på træningsskærmen under et løb.
 7. Opdateret nedtællingsskærm for 6''- og 30''-testen – træningspasset starter umiddelbart efter nedtælling til "1". "Go" vises ikke længere.
 8. Implementeret Ramp Varied-test. Brugeren kan vælge tidsinterval (mm:ss).
 9. Implementeret Wattbike Gym ANT-kanal. I forhold til Wattbike-kanalen, som sender omdrejningsdata efter hvert pedaltag, sender Gym-kanalen data hvert sekund. Pakkeraten på Gym-kanalen er det halve af standardkanalen, hvilket gør det muligt at tilslutte flere cykler til PWC ad gangen. Menuen for "ANT-kanal" er opdateret, så du nu kan tænde og slukke kanaler og vælge mellem Standard- og Gym-Wattbike-kanalen.
 10. Implementeret hentning af favorittræningspas, hvis disse er forsvundet efter en opdatering af firmware. Gå til "Workouts/Tests", markér "Favorites", og hold LEFT- og RIGHT-tasterne nede samtidig. Tryk på ENTER, når meddelelsesboksen vises
 11. Solved bug which caused firmware to crash if user presses any button while intro screen is shown upon monitor power up.
 12. Opdateret Wattbike intro-logo.
 13. Implementeret, at standardskærmen for træningspas baseret på afstand viser hastighed samt den resterende distance.
 14. Solved bug which caused buzzer to beep constantly after performing reset all states and turning sound on.
 15. Implementeret, at der ikke vises en favoritliste, hvis der ikke er defineret favoritter.
 16. Opdateret, så nedlukningstiden er to minutter, og at et træningspas er inaktivt efter ét minut.

Version 1.22.02 – 2015/05/13

 1. Implementeret indstillingen "Special Filtering" i Settings under Sound.

Version 1.22.01 – 2015/05/06

 1. Pedaltekniktesten er fjernet fra listen over tests.
 2. Tilføjet indstillingstabeller for modstand på 30'-testen. Inden visning af modstandstabel skal brugeren indtaste vægt og køn.
 3. Implementeret nedtælling til spidseffekttest og 30'-test. Brugeren kan vælge fem eller ti sekunders nedtælling på skærmen, der vises inden testen.

Version 1.22.00 – 2015/04/07

 1. Implementeret support til kombinerede ANT-/BLE-moduler (Bluetooth Low Energy) til skærme udstyret med ANT-/BLE-kompatibelt modul. Brugere kan nu tilslutte deres skærm til iOS-/Android-appen PowerApp via BLE. Brugere kan følge deres træningspas via smartphone og uploade deres træningsdata til den online tjeneste PowerHub.
 2. Nyt menupunkt ("Remote") tilføjet i Settings. Gør det muligt at tænde og slukke for Bluetooth og indstille Bluetooth til programtilstand ved firmwareopdatering af BLE-modul.
 3. Implementeret, at w-/kg-parameteret er lig nul under træningspas – i tilfælde hvor brugeren ikke er logget på, standardbrugeren ikke er i brug, eller brugerens vægt ikke bruges.
 4. Solved bug which caused erroneous calculation of right leg angle of peak force during session.

Version 1.21.03 – 2015/03/10

 1. Fjernet MMP-/MHR-skærm fra Peak Power-testen.

Version 1.21.02 – 2015/02/20

 1. Solved bug which caused editing of favourite workouts to erase all workouts on the list positioned after the edited one.
 2. Solved bug which sometimes caused starting undefined favourite workout after pressing ENTER on the empty favourites list.
 3. Solved bug which caused editing of favourite workout's name not to apply.
 4. Solved bug which caused old favourite workout's name not to appear while editing favourite workout.

Version 1.21.01 – 2015/01/23

 1. Løst problem med dele af signalværdier i filer for træningspas, skrevet som nul.
 2. Implementeret mulighed for opdatering af firmware – fra skærm til skærm. For at opdatere skærmen til en ældre firmwareversion skal skærmen være i programtilstand og tilsluttes en skærm med pågældende firmwareversion via et USB-kabel. Følg derefter instrukserne på skærmen.

Version 1.21.00 – 2014/12/23

 1. Løst problem med at sende MMP og MHR til Power Cycling SE, i tilfælde hvor brugeren ikke er logget på, og standardbrugeren er slået fra.
 2. Implementeret, at 20'-testen ikke længere gemmer MMP- og MHR-værdier.
 3. Kinesisk undtaget.
 4. Implementeret firmwaremodifikationer, som understøtter seneste hardwaremodifikationer.
 5. Solved bug which caused monitor not to accept language other than English after performing 'Reset all states' command.
 6. Solved bug with occasional spikes of power and force values sent via Wattbike ANT channel.

Version 1.20.04 – 2014/11/18

 1. Løst problem med ANT/ANTog pulsbælter – ved mere end ét pulsbælte har alle bælter på Link HR belt-skærmen (opkobling af pulsbælte) samme pulsværdi.

Version 1.20.03 – 2014/11/13

 1. "Use User Data" -parameteret (anvend brugerdata) er indstillet til MMP/MHR/vægt som standard efter en nulstilling af alle data eller en opdatering af firmware.
 2. "Set User Data" -skærmen (indstil brugerdata) er opdateret, så den nu hedder "User data to set training zones" (brugerdata for træningszoner) og med tilføjelsen "Press ENTER to skip and go to quick start" (tryk på ENTER, og fortsæt til hurtigstart).
 3. Løst problem med Polar-pulsbælter – når et Polar-pulsbælte vælges på skærmen, men ikke bruges i et træningspas, har der ind imellem vist sig uregelmæssige pulsværdier.
 4. Aflæsning af Polar-pulsbælte stoppes, når modtagelse af data fra Suunto- eller Garmin-pulsbælte er i gang.

Version 1.20.02 – 2014/11/07

 1. Opdateret startkommando for HID og ANT, så typen af træningspas nu kan vælges: just ride, workout, tests.
 2. Solved bug where ANT channel was not open upon selecting certain HR belt from the list in Set HR Belt dialog.
 3. Solved bug with Polar chest belts (linking and artefacts).
 4. Implementeret opdateret håndtering af favorittræningspas fra firmwareversion 1.18.4 og nyere. Opdateringen sker automatisk ved indlæsning af ny firmware. Opdateringen sker for favorittræningspas på både WPC- og USB-stik.
 5. "Distance units" (distanceenheder) er ændret til "Measurement units" (målenheder) i Settings under Measurement.

Version 1.20.01 – 2014/10/15

 1. Solved bug because of which ramp test and interval workouts appear having only two intervals in Recall after the session, despite more than two intervals made.
 2. I Recall er bindestreg ("-") implementeret frem for nuller for HR-, MHR-, MET- og effekt-/vægt-parametrene.

Version 1.20.00 – 2014/10/13

 1. Implemented GET_WEIGHT and GET_MMP_MHR commands over Wattbike ANT profile.
 2. Opdateret kodning af firmwareversion, så formatet for firmwareversionen er X.XX.XX.
 3. Indstillingen til automatisk login af seneste bruger i Settings er nu som standard indstillet til NO (nej).
 4. Standardvalg for Recall-siden i Settings er nu indstillet til Summary (opsummering) som standard.
 5. Implementeret kommandoer for både HID og ANT for pause og genoptagelse af træningspas.
 6. Implementeret kommandoer for både HID og ANT for hentning af vægt, MMP og MHR fra skærmen.
 7. Indstillingen "Use power per kilo parameter" (brug effekt/kilo) i Settings er erstattet af "Use user data" (anvend brugerdata), som nu har tre forskellige indstillinger: ingen, vægt og vægt/MMP/MHR. Hvis vægt vælges, bliver brugeren bedt om at indtaste vægt inden et træningspas. Hvis vægt/MMP/MHR vælges, bliver brugeren bedt om at indtaste vægt, MMP og MHR.
 8. Solved bug because of which ANT communication was stopped after pairing ANT heart rate chest belt to the monitor.
 9. Solved bug because of which interval workouts and tests did not work properly in case when Settings option 'Jump to Just Ride at startup' was set to 'yes'.

Version 1.19.1 – 2014/09/04

 1. Implementeret, at brugernavn vises over ANT ID i bunden af skærmen, når denne tilsluttes Power Cycling-software.
 2. Implementeret, at brugernavn slettes fra skærmen, i tilfælde af at USB-forbindelsen afbrydes, og Wattbike ANT-kanalen ikke kan vises, når skærmen er tilsluttet Power Cycling-software.
 3. "Reset training zones" (nulstil træningszoner) er fjernet fra Settings under Default User (standardbruger). I stedet er samme kommando implementeret i menuen "Training zones" (træningszoner) i Settings under Default User.
 4. Implementeret i Settings – "Default user on/off" (standardbruger til/fra). Hvis denne indstilling angives til "off" (fra), vil alle parametre relateret til standardbrugeren være skjult. Denne indstilling er som standard indstillet til "off" (også efter nulstilling af alle data).
 5. Implementeret, at skærmen (selvom standardbruger er slået fra) viser "Set user data" (indstil brugerdata), når denne er tilsluttet PWC SE-software og software, der kræver brugerdata. I tillæg til dette vises træningszoner (MMP, MHR) ikke på træningsskærmen.
 6. Implementeret to ekstra indstillinger i kontekstmenuen på træningsskærmen: Set User Data (indstil brugerdata) og Training zones (træningszoner) Set User Data gør det muligt at indstille vægt, MMP og MHR, som bruges til at definere en brugers træningszoner. Skærmen med træningszoner viser zoner baseret på MMP- og MHR-værdier.
 7. Indstillet til support på japansk.

Version 1.19.0 – 2014/08/05

 1. Løbsindstilling er fjernet fra hovedmenuen. Erstattet med indstilling til ANT-kanal. Implementeret dialog til valg af ANT-kanal.
 2. ANT-ID er placeret nederst på skærmen.
 3. Implementeret indikator for batterikapacitet og -opladning nederst på skærmen.
 4. Peak Watt (spidseffekt) er erstattet med et gns. Watt på træningsskærmen (Watts-skærmen) vises nederst.
 5. Implementeret livezoner under træningspas – effektzoner baseret på MMP og pulszoner baseret på MHR. Zoneindikator er placeret ved siden af gældende værdier for effekt og puls.
 6. Implementeret indstilling til sletning/omdøbning af tilpassede favorittræningspas frem for de almindelige "Edit" og "Delete"-indstillinger. Øget antallet af favorittræningspas, der kan gemmes, til 20.
 7. Implementeret indstilling til programmering af favorittræningspas på cyklen og overførsel via USB-stik til andre cykler. Brug kontekstmenuen til at skifte mellem træningspas på USB-stik og WPC og til at kopiere dem. Øvrige muligheder på menuen er kun tilgængelige, hvis USB-stikket er sat i.
 8. Implementeret 20-minutters tærskeltest (FTP test 20 min.) og udregning af FTP-funktionel tærskeleffekt. Implementeret Recall-skærm med træningszoner baseret på FTP.
 9. Ændret standard startwatt ved test til 55 W og for rampe til 15 W for submax- og max-rampetest.
 10. På skærmen ved submax- og max-rampetest vises målwatt ved siden af gns. watt. Udseendet er ændret, så disse værdier er de største tal i centrum af skærmen.
 11. Ændret standardtid for inaktivt træningspas til 4 minutter, og nedlukningstid til 5 minutter.
 12. Implementeret mulighed for at springe til Just Ride lige efter opstart, som på modellen med A-skærm. Hvis Just Ride aktivers, oprettes ingen filer, og træningsdata bliver ikke gemt. Recall vises derfor ikke ved slutningen af træningspasset.
 13. Implementeret i Settings – Default user (standardbruger). Hvis ingen bruger er logget ind, bruges værdier fra dette underpunkt i de nødvendige beregninger. Implementeret skærmvisning af træningszoner baseret på MMP og MHR.
 14. Implementeret skærm for visning af træningszoner. Denne kan hentes fra tre forskellige steder: Settings (under Default user), Manage profile eller under et træningspas i menuen. Zonerne udregnes ud fra de aflæste MMP- og MHR-værdier. Hvis brugeren er logget in, bruges personens MMP/MHR, ellers bruges MMP/MHR fra standardbrugeren.
 15. XML-funktionalitet – træningsdata gemmes nu til XML-filer, udover at blive gemt i træningsfiler. Dette gør det muligt at uploade data til WB-logbogen samt til webservices udbudt af tredjepart. XML-filer gemmes under en separat folder i "Wattbike Expert"-folderen på skærmens SD-kort og på USB-stik, hvis det er sat i.
 16. Implementeret kompatibilitet af Model B-skærm med Wattbike Studio Edition-software. Det er muligt at forbinde både via USB-kabel og ANT.
 17. Sprogopdateringer.
 18. Solved bug with displaying zones in session in case that MMP/MHR are set to zero.
 19. Solved bug with monitor freezing while setting MMP/MHR on Default user tab in Settings.
 20. Automatisk sensordetektering er fjernet, da den ind i mellem var skyld i tab af koefficienter. Sensordetektering blev kun brugt ved opstart.
 21. Solved bug with displaying long sessions in Recall.

Version 1.18.4 – 2014/03/18

 1. Solved a bug which caused heart rate signal not to be properly saved to session file in case of using Polar HR belt.

Version 1.18.3 – 2014/02/14

 1. Solved a bug which caused occasional freezing of firmware when starting session transmission to the Expert software.

Version 1.18.2 – 2014/01/30

 1. Solved a bug with auto-zero process which caused occasional freezing of firmware when bike is not connected to sensor.
 2. Implementeret automatisk montering af SD-kort (og adgang til PC), når "SD card content not valid" (indhold fra SD-kort ikke gyldigt) opstår.

Version 1.18.1 – 2014/01/15

 1. Implementeret nye HID-kommandoer for at støtte handlinger med "Wattbike Express Test"-software.
 2. Solved bug with data transmission over ANT+ Bike Power and Bike Speed and Cadence channels during interval workouts.
 3. Solved bug with auto-zero process.

Version 1.18 – 2013/12/23

 1. Implementeret HID-kommandoer for at støtte handlinger med "Wattbike Express Test"-software.
 2. Certain fixes made in order to solve bug with auto-zero process,

Version 1.17 – 2013/12/09

 1. Ændret indhold for udvalgte ANT-pakker til Bike Power-profil for at opfylde kravene fra ANT-certificeringsordningen (producent og produktinformation).
 2. Tilført ANT+-logoer på opstartsskærmen.
 3. Nederste linje (med teksten "settings") under Settings er fjernet.
 4. Skråstregssymbolet "/" er tilført til alfabetet for navngivning af tilpassede favorittræningspas.
 5. Ændret brugerflade for oprettelse af nye træningspas. Tryk på ENTER eller ESC-knapper ved et tilfælde, vil ikke længere tage brugeren ud af menuen.
 6. Implementeret permanent brugerlogin. Hvis denne funktion aktiveres, vil brugeren, som var logget ind ved slukningen af skærmen, fortsat være logget ind ved næste opstart af skærmen. Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i Settings.
 7. Implementeret, at brugernavnet, som er sat op i Power Cycling-softwaren, også vises på skærmen. Grænsen for tekstlængden for USB-forbindelse er 30 karakterer, og 17 for ANT.
 8. Implementeret lagring af udmattelsesfaktor (resultatet af 30''-testen) til brugerprofilen, hvis brugeren er logget ind, når testen gennemføres.
 9. Tilført visning af cykelmodel (Pro/Trainer) i Properties (egenskaber), når denne er defineret i 1-wire-hukommelsen på cyklen.
 10. Implementeret Autozero-mekanisme – hvis effektsignalet ikke ændrer sig i 10 sekunder, overføres værdien til cyklens 1-wire-hukommelse. Denne mulighed kan aktiveres/deaktiveres i Settings.
 11. Implementeret kontakt for Signals og Reed på testskærmen. Denne er placeret inden for testprotokollerne.
 12. Mulighed for at oprette og køre træningspas længere end 9 timer. Den maksimale træningslængde for et træningspas er sat til 48 timer.
 13. Implementeret oversættelse af nye sætninger til alle sprog.

Version 1.16 – 2013/10/09

 1. Ændret indhold af ANT-pakker til Wattbike-kanalen - øget datasikkerhed. Ændret indhold i Power Cycling-softwaren. Derfor er firmwareversionen ikke kompatibel med ældre versioner af softwaren.
 2. Solved several bugs in communication between monitor and Power Cycling software.
 3. Forbedret implementering af Bike Power ANT-profilen. Tilføjet funktion for besvarelse af beskeder om anmodning om kalibrering.
 4. For menuen for ANT-kanalen, i Settings, er det nu muligt at vælge mellem alle kombinationer af ANT-kanaler.
 5. Løst problem med testprotokol for hardware, når PC-testapplikationer er i brug.

Version 1.15 – 2013/10/01

 1. Implementeret nye tests. 5'' Power Peak-test er fjernet og erstattet med Submax-rampetesten. 30''-test – tilføjet indstilling af modstand inden testen, opdateret træningsskærm, tilføjet resultatside i Recall. Rampe- og 3' Aerobic-test – tilføjet skærme til indstilling af brugerdata inden testen, tilføjet resultatside i Recall, tilføjet visning af træningszoner i Recall.
 2. For rampetest og 3'-test beregnes METS for MMP, MHR, VO2 max på "Test"-skærmen i Recall. Hvis brugeren er logget på, gemmes disse værdier på brugerens profil.
 3. Implementeret udregning og lagring af MMP- og MHR-værdier til brugerprofilen, hvis brugeren er logget på under 3' Aerobic-testen, Max- eller Submax-rampetest. MMP- og MHR-værdier vises under "Manage Profile" (administrer profil), hvis brugerens niveau er sat til avanceret eller ekspert. Disse værdier kan redigeres.
 4. Træningszonerne (effekt, puls, METS) i rampetest og 3'-test er udregnet på basis af brugerens MMP- og MHR-værdier og vises på "Zones"-skærmen i Recall.
 5. Graphical bug solved - during race, in the lower left corner phrase 'rank' was always in English, regardless of current language.
 6. Solved several graphical bugs related to displaying phrases in German, French and Finnish language.
 7. Solved bug that caused creating new and editing existing imperial race not to work properly.
 8. Solved bug that caused W/kg to be shown in Recall instead of W/lb when imperial units are selected and user did not enter his weight prior to session.
 9. Solved bug that caused irregular calculation of small font characters width in case of using special characters.
 10. Implementeret, at Recall-siden viser "Completed: No" (ej gennemført), hvis en test ikke er afsluttet. Dog ikke for rampetesten.
 11. Inkluderet 1-wire-cykeltest i den fulde testprocedure i Test Protocol.
 12. Implementeret indstilling af SD-kort til lagringsmode, så det kan tilgås som et drev på en PC – gå til Properties->Memory tab, UP eller DOWN for at gå til "Turn on USB storage"-knappen, tryk derefter på ENTER.
 13. Ændret implementeringen af filer og struktur for mapper på SD-kortet. Navne på mapper og filer (træningspas, løb) er gjort mere brugervenlige. Alle gamle filer og mapper opdateres ved første opstart af skærmen efter at have kørt V1.15 firmware.
 14. Solved bug that caused irregular displaying of W/kg in session in case of value above 10.0.
 15. Solved bug that caused irregular displaying of battery % in Properties in case of 100%.
 16. Solved bug that caused irregular menu displaying in recall during rest time, in case that window menu or some control is opened.
 17. Implementeret visning af livepuls i Recall-skærm under hvileperioden mellem to intervaller.
 18. Implementeret indstilling af startniveau og rampe (i watt) for rampetests inden testen. Den ønskede effekt for intervallet vises på træningsskærmen ved siden af den aktuelle effekt.
 19. På træningsskærme vises "avg", "peak" og "total" oversat til det valgte sprog, og ikke på engelsk, uanset hvilket sprog der er valgt.
 20. Liveoversigt på træningsskærmen – for Fmax-vinkel bruges '∞' i stedet for 'deg'.
 21. Solved bug in race preparations screen when window menu is opened and automatically closed after 30s.
 22. Implementeret kinesisk (forenklet kinesisk).
 23. Implementeret taiwanesisk (traditionelt kinesisk).
 24. Implementeret russisk.
 25. Implementeret estisk.
 26. Ændret mappestruktur på SD-kort og USB-stik. Navne på filer og mapper er gjort mere brugervenlige – navne på mapper er de samme som brugernes navne, mens navne på træningspas og løb er mere forklarende.
 27. Implementeret tre ANT-kanaler: en til Bike Power-profil, en til Bike Speed and Cadence-profil og en til Wattbike. Wattbike-kanaler bruger tovejs ANT-kommunikation mellem skærm og PC udstyret med ANT-stik. Gruppeaktivitet og løb med flere ryttere er muligt. Wattbike-kanaler bruger offentlig ANT-netværksnøgle.
 28. Ændret implementering og udseende af undermenuer på Recall-side.

Version 1.14 – 2013/06/13

 1. Implementeret spansk.
 2. Implementeret portugisisk.
 3. For at forskellige spanske og portugisiske sætninger fremstår klart på skærmen, er der foretaget særlige justeringer i menuerne Settings, Sessions list, Recall, User menus, Statistics, Create New Workout.
 4. Solved bug with favorite workouts which caused appearing of message box 'Undefined workout'.
 5. Solved bug with message box 'Could not open file' appearing for Past workouts.
 6. Tilføjet decimal for gennemsnitligt tempo og hastighed på træningsskærmen.

Version 1.13 – 2013/04/25

 1. Solved bug which caused displaying rest time 00:00 in Recall after any test session, although rest time should not be displayed in that case.
 2. Solved bug which caused jumping to Power peak test screen again after starting some workout preceded by Power peak test, in case option Last active session screen was active.
 3. Solved bug which caused not to exit out of session in case of certain inactive time spent in the session.
 4. Solved bug which caused option Log in not to work properly in case of defining and logging in the first user on the monitor.
 5. Solved bug with too long user's username, first name and last name.

Version 1.12 – 2013/04/19

 1. Implementeret support på tysk.
 2. Implementeret dialogboks til valg af sprog. Dialogboksen aktiveres ved kommandoen "Reset all states" (nulstil alle data) (Prepare for first run (gør klar til første løb)).
 3. Implementeret indstillinger til justering af Turn OFF Time (nedlukningstid) og Session Inactive Time (inaktiv tid). Er implementeret under "Device settings". Skjulte installationsindstillinger (Turn exam mode On/Off) er flyttet fra "Device" til "Sound".
 4. Implementeret, at skærmen automatisk slukker, hvis den forbliver i menuen for pulsbælte i en bestemt tidsperiode (Turn OFF Time). Dette skete ikke tidligere, hvor skærmen fortsatte med at være tændt i menuen og ikke slukkede.
 5. Implementeret opsummerende statistikker på skærm og cykel – disse vises nu under Properties (egenskaber). Oversigtsskærmen lagres på skærmens 1-wire-hukommelse. Cykeloversigt lagres på cyklens 1-wire-hukommelse.
 6. Tilføjet HID-kommando for genstart af MONITOR (skærm), BIKE eller COMPLETE-statistikker (fra punkt 7).
 7. Tilføjet skjult kombination for genstart af skærmens eller cyklens statistik. Funktionen findes i "Properties" i undermenuerne "Monitor" og "Bike". Tryk først på ENTER og hold knappen neden, og hold derefter RIGHT, MENU, LEFT, ESCAPE nede samtidig.  
 8. Solved bug which caused option Last Workout not to work properly for custom made workouts.
 9. Solved bug that during interval workouts caused monitor to suddenly revert rest to 0 and jump over to the next interval immediately.
 10. Solved bug which caused Favorites workout list items to protrude out of the list frame. Solved bug that caused Favorites workout list to overlap with context menu.
 11. Solved bug that caused monitor to freeze in case of plugging USB stick in while some control object (drop list etc.) is active.
 12. Implementeret, at træningsskærmen for "Last Active" (seneste) træningspas virker for intervaller.
 13. Solved bug which caused person's average power to be higher than peak power in statistics.
 14. Solved bug which caused  graphical bug with splits longer than 9 minutes in Recall->Splits tab.
 15. Solved bug in person's statistics which caused parameter Symmetry to be skipped while repeatedly pressing button Enter.
 16. Solved bug which caused person's weight to be displayed in kgs rather than lbs in case that imperial units are selected.

Version 1.11 – 2013/03/22

 1. Implementeret support på finsk.

Version 1.10 – 2013/03/07

 1. Inaktiv tilstand for Just Ride er indstillet til fem minutter.

Version 1.09 – 2013/02/27

 1. Solved bug - When choosing among the users list to identify, use of right or left arrow freezes the screen.
 2. Driveren for 1-wire er opdateret. Sensorkoefficienter læses kun én gang under opstart.
 3. Implemented 1-wire test for bike sensor.

Version 1.08 – 2013/02/15

 1. Solved bug that caused not entering to Set Time & Date dialog upon turning monitor on after performing Prepare for first run command.
 2. Løst problem med beskyttelse af SD-kort.
 3. Den inaktive tidsperiode for automatisk slukning af konsollen er ændret fra fire til ti minutter.

Version 1.07 – 2013/01/18

 1. Solved bug that caused monitor sometimes to get frozen during interval workouts and during connecting HR belt in HR belt dialog.
 2. Solved bug that caused some intervals to have irregular power and other parameters values, different to those read by Expert software.
 3. Implementeret, at standardværdien for tid/dato vises (1.1.2013) i tilfælde af en irregulær tid/dato (grundet afladt batteri).

Version 1.06 – 2012/12/17

 1. Indstillet til support for vægt i pund (w/lb).

Version 1.05 – 2012/11/23

 1. Solved bug because of which in case of workout upload mode in language other than English, 'workout upload mode' was written still in English.

Version 1.04 – 2012/11/06

 1. Solved bug because of which in case of Last Active session view setting and after performing Power peak test and then Just ride, monitor jumped again in Power peak test instead of Just Ride.
 2. Solved bug because of which Ethernet network test in test PC software was failing.
 3. Tilføjet fransk oversættelse af "Preparing for first run" (gør klar til første løb)

Version 1.03 – 2012/10/25

 1. Solved bug because of which parameter Symmetry was not always shown in Recall, Intervals tab, and also had irregular name in French.
 2. Solved bug because of which certain values were displayed incorrectly in Recall, Revolutions tab (for example 5.96 was shown as 6.96).

Version 1.03 – 2012/10/24

 1. Solved bug because of which session was not saved correctly in case that the monitor was turned off during session (either just ride, workout, workout intervals or race).
 2. Implementeret beskyttelse mod forkert værdi for brugervægt, som skyldes manglende indlæsning af USB-stik. I sådanne tilfælde bruges standardbrugerens vægt.
 3. Solved bug because of which there was a problem with Symmetry view during session - it was impossible to escape from Intervals workout, and sometimes the monitor got stuck.
 4. Solved bug because of which option 'Go to time' in Recall->revolutions tab did not work properly.

Version 1.03 – 2012/10/23

 1. Solved bug because of which it was not possible to save Intervals Varied favorite workout when W/kg parameter is turned on.
 2. Solved bug in recall page, because of which none of the tabs were selected in case that default recall tab is set to Intervals or Personal, but selected session has no more than one interval.
 3. Solved bug in statistics, because of which avg. power value was irregular.
 4. Solved bug because of which it was possible to put keyboard tone volume to value less than zero.
 5. Solved bug because of which Last Active view for session did not work.

Version 1.03 – 2012/10/22

 1. Løst problem omkring grafik relateret til visning af tekst på fransk i løbsmenuerne.
 2. Løst problem omkring filnavne for løb, der fik listen til at se ud på følgende måde:

  (.. 20:12:_1 Unknown, 28 intervals)
  (.. 20:12:_1 Unknown, 9 intervals)

  Race list is now displayed correctly. Løbsfiler udviklet under tidligere versioner repareres automatisk ved brug af denne firmwareversion.

Version 1.03 – 2012/10/19

 1. Løst problem, der sommetider opstod ved ændring af brugernavnet (brugernavnet kunne ikke ændres) – kun ændring af små bogstaver til store og vice versa. Eksempel: Bertrand -> BERTRAND, ANA -> Ana mv.
 2. Løst problem, der sommetider opstod i forbindelse med filnavne på træningspas, hvor der i stedet for træningsbeskrivelsen på listen sås følgende:

  (.. 20:12:_1 Unknown, 28 intervals)
  (.. 20:12:_1 Unknown, 9 intervals)
 3. Solved problem with navigation through already set workout intervals (option Workout/Tests->Create New Workout->Intervals varied). Tidligere opstod der et problem, når man skiftede frem og tilbage mellem intervallerne. Ved eksempelvis otte intervaller gav det problemer at gå tilbage til første interval (alle de andre blev slettet).
 4. Løst problem omkring grafik relateret til visning af tekst på fransk.

Version 1.02 – 2012/10/16

 1. Løst problemer med frysning af skærm, når USB-stik blev sat ind/taget ud bestemte steder:
  – Recall
  – Sessions/races-listen
  – Statistics
  – "Users"-menuen
 2. Løst problem i forbindelse med tilslutning/frakobling at et USB-stik, mens en bruger er logget på.
 3. Løst problem i forbindelse med tilslutning af USB-stik under et træningspas – USB-stikket blev ikke genkendt før efter træningspasset.
 4. Løst problem i forbindelse med frakobling af USB-stik under et træningspas – frakoblingen blev ikke registreret før efter træningspasset. Til trods for at USB-stikket er taget ud, gemmes træningspasset på SD-kort (uanset om en bruger er logget på eller ej, gemmes træningen i mappen "UnknownUser" (ukendt bruger) på SD-kortet).
 5. Løst problem i Recall under Revolutions (omdrejninger), som før viste nul, når cyklen ikke var tilsluttet.
 6. Implementeret oversættelse til fransk. Engelsk eller fransk kan vælges i Settings.
 7. Solved bug because of which mistakenly there was text 'Regler' instead of 'Francais' in Settings->Display Settings->Language.

Version 1.01 – 2012/10/01

 1. Implementeret visning af Angle of peak force (venstre ben/højre ben) efter hver træning. Implementeret, at disse vinkler gemmes på træningsfilen.
 2. Da denne funktion ikke var mulig i 1.00-versionen, er der implementeret genkendelse af, hvorvidt en fil er af V1.00 eller nyere. Kun i de tilfælde, hvor træningsfilen er af version V1.01 eller nyere, vises værdierne for Fmax-vinkel i Recall.

Version 1.00 – 2012/09/18

 1. Første version – er leveret til Giant til opdatering af over 500 skærme på deres lager.