Back to all posts

Luunja Wattbike 2014 siserattavõistluste juhend

1. Eesmärk

1.1. Viia läbi Luunja vallas esmakordselt toimuv siserattavõistlus.
1.2. Pakkuda rattasportlastele ja harrastajatele võistlustegevust ka talvisel hooajal.
1.3. Tuua jalgrattasport sisetreeninguid harrastavate tervisesportlasteni.
1.4. Populariseerida jalgrattasporti kui tervislikku liikumisviisi.
1.5. Luua motivatsioon püsivaks harjutamiseks.

2. Võistluste toimumise aeg ja koht

2.1. Võistlused toimuvad 16.03.2014 Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuses .

3. Võistluste ajakava

3.1. Kell 12.00 antakse start esimesele võistlussõidule.
3.2. Esimesed kaks-kolm starti on noorte vanuseklassidele (M-14, M-18 ja N-16). orienteeruvalt kell 13:00 algavad absoluutarvestuse sõidud.
3.3. Starditakse neljaste gruppidena orienteeruva ajakava alusel, mis sõltub võistlejate arvust ning vanusegrupi distantsi pikkusest.
3.4. Kahe grupi vahele jääb orienteeruvalt 5 minutiline paus.
3.5. Autasustamine toimub 15 minutit peale viimase võistleja finišeerimist.
3.6. Noorte parimate autasustamine toimub vahetult peale nende vanuseklassi kõikide osalejate lõpetamist.

4. Osalejad, registreerimine ja stardimaksud

4.1. Võistlusel saavad osaleda kõik soovijad.
4.2. Eelregistreerimine võistlustele algab 10. märtsil 2014 ning lõpeb 14. märtsil 2014.
4.3. Eelregistreerimine toimub meiliaadressil kultuurimaja@luunja.ee
4.4. Osavõtt Luunja siserattavõistlusest on tasuta

5. Võistlejate numbrid ja stardigrupid

5.1. Võistlejatele numbreid ei väljastata. Andmed talletatakse otse arvutisse.

6. Olulist

6.1. Sõidetakse kohapeal olevate Wattbike’i rattatrenažööridega.
6.2. Iga võistleja kohandab ratta enda järgi. Aja kokkuhoidmiseks saab endale sobivad mõõdud eelnevalt välja selgitada vabal rattal.
6.3. Tulemuse lõpuprotokolli saavad kõik võistlejad, kes võistlust ise ei katkesta.

7. Vastutus

7.1. Iga võistleja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning täidab käesoleva juhendi nõudeid.
7.2. Iga võistleja vastutab sõiduvahendi eest oma kasutusajal. Sõiduvahendile kahju tekitamisel määratakse trahv vastavalt detaili hinnale. Peale võidusõitu puhastab iga võistleja oma ratta kohapeal olevate puhastusvahenditega.
7.3. Iga võistleja peab enne starti veenduma, et kõik kinnitused oleks korrektselt kinnitatud.

8. Autasustamine ja protokollid

8.1. Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse karikate ja diplomitega.
8.2. Võistluse tulemused avaldatakse hiljemalt võistlustele järgneval päeval internetis Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse kodulehel www.kultuurimaja.luunja.ee

9. Vanuseklassid ja distantsid

M14 poisid 2000–……… 2km
M18 noormehed 1996–1999 4km
M mehed 1965–1995 4km
MV mehed ………–1964 2km
N16 neiud 1998–……… 2km
N naised 1965–1997 4km
NV naised ………–1964 2km