Cykelns passform

Innan du sätter igång

Den här räknaren har utformats för att hjälpa dig kopiera positionen på din vägcykel till Wattbike Pro, Trainer eller Atom.

Innan du börjar ska du kontrollera att du har följande verktyg:

 • Måttband
 • Lodlina
 • Maskeringstejp eller eltejp
 • Tuschpenna
 • Någonstans att anteckna måtten, t.ex. papper, telefon

Ta mått

 1. Du behöver ta sex mått som etablerar x- och y-koordinaterna för sadeln och växelreglagen i relation till bottenfästet.

   
 2. Placera cykeln så att bakhjulet vidrör en vägg eller liknande yta. Kontrollera att den står upprätt och inte kan välta.

   
 3. Använd måttbandet till att identifiera den punkt där sadelns bredd är 80 mm och markera den med tejp och penna.

  80mm
 4. På golvet, mät med måttbandet från väggen till framhjulets ungefärliga mittpunkt. Måttbandet bör befinna sig så nära centerlinjen som möjligt och i linje med cykeln. Använd tejp för att hålla måttbandet på plats och lås måttbandet om det går.

   
 5. Släpp ner en lodlina från sadeln från den punkt där den är 80 mm bred, till måttbandet på golvet. Måttet där lodlinan möter måttbandet är Ax.

  Ay Ax By Bx Cy Cx
 6. Mät längden på lodlinan du i föregående steg släppte ner från sadeln där den är 80 mm bred. Det är Ay.

  Ay Ax By Bx Cy Cx
 7. Släpp ner en lodlina från mitten av bottenfästet, till måttbandet på golvet. Måttet där lodlinan möter måttbandet är Bx.

  Ay Ax By Bx Cy Cx
 8. Mät längden på lodlinan du i föregående steg släppte ner från mitten av bottenfästet. Det är By.

  Ay Ax By Bx Cy Cx
 9. Släpp ner en lodlina från mitten av växelreglaget till måttbandet på golvet. Måttet där lodlinan möter måttbandet är Cx.

  Ay Ax By Bx Cy Cx
 10. Mät längden på lodlinan du i föregående steg släppte ner från mitten av växelreglaget. Det är Cy.

  Ay Ax By Bx Cy Cx
 11. Mät vevarmens längd.

   

Dina resultat

 1. Utför steget \ Ta mått först.

  Välj den Wattbike-modell du använder cykelpassformen för.

   
 2. Lossa sadelhöjdens låsspak, för sedan sadelstolpen uppåt eller nedåt till position. Dra åt låsspaken igen men var försiktig så att du inte drar åt för hårt.

 3. Lossa styrets låsspak, för sedan styrstammen uppåt eller nedåt till position. Dra åt låsspaken igen men var försiktig så att du inte drar åt för hårt.

 4. Ange din e-postadress nedan så skickar vi en kopia av resultaten från cykelpassformen till dig.