Ändringslogg för fast programvara modell B

Version 1.25.07 – 2018/05/15

 1. Buggfixuppdatering

Version 1.25.06 – 2018/04/06

 1. Ny formel för VO2 (för kvinnliga användare): VO2Max = MMP * 9,39 + användarens vikt* 7,7 - användarens ålder * 5,88 + 136,7
 2. Ett nytt sätt att lagra koefficienter för att lösa ett problem där cyklar tappat sina koefficienter. Koefficienter lagras på 3 platser i cykelns minne

Version 1.25.04 – 2017/12/28

 1. Löste navigeringsbugg på menyn ”Favoriter”
 2. Löste bugg med favoritprogram

MOD Version 1.25.54 – 2017/12/28

 1. Alla ändringar som anges ovan för standardversionen av fast programvara 1.25.04

UCI Version 1.25.84 — 2017/12/28

 1. Alla ändringar som anges ovan för standardversionen av fast programvara 1.25.04

Version 1.25.03 – 2017/08/31

 1. Implementerade parameter för träningszoner i Inställningar. Användare kan välja mellan MMP- och FTP-zoner.
  Både MMP- och FTP-zoner beräknas när ett av följande tester har utförts: 3’ test, ramptester, FTP-test.
  Vald zontyp (MMP eller FTP) visas i realtid under sessionen eller efter sessionen på historikskärmen eller
  Användardata.
 2. Historikskärmen och skärmen Visa användarzoner har ändrats. Nu visar de FTP- eller MMP-zoner, baserat på vad som valts
  i inställningarna
 3. Implementerade snabbstartsalternativ i Inställningar. När detta är aktiverat hoppar monitorn till Bara cykla omedelbart efter uppstart,
  och sessionsdata registreras inte. En enkel historikskärm visas efter sessionen. Om någon annan typ av
  session (träning, test) startas när snabbstartsguide aktiveras, registreras sessionsdata som vanligt
 4. Ändrade beräkningen av MMP för submaxtest. Nu är det max minutkraft x 1,19
 5. Ändrade namn på ”20’ tröskeltest” till FTP-test”
 6. Wattbike logotypen ändrades på startskärmen
 7. Implementerade mekanism för att radera gamla sessioner (äldre än en månad). Gamla sessioner raderas en gång
  i veckan eller nästa gång skärmen startas efter en veckas tid
 8. För 10’ testet visas alltid en dialog som ber användare om vikt, MMP och MHR (FTP, FTHR) före test
 9. MHR och FTHR begränsat till 250 för input
 10. Inställd som standard: träningszonens parameter = FTP, använda användardata = vikt, snabbstartsläge = av

MOD Version 1.25.53 – 2017/08/31

 1. Alla ändringar som anges ovan för standardversionen av fast programvara 1.25.03
 2. På grund av begränsat minne är MOD-versionen tillgänglig endast på engelska

UCI Version 1.25.83 — 2017/08/31

 1. Alla ändringar som anges ovan för standardversionen av fast programvara 1.25.03
 2. Implementerade 17’ UCI/WCC sprinteruppvärmning
 3. På grund av begränsat minne är UCI/WCC-versionen tillgänglig endast på engelska

Version 1.24.01 – 2016/12/06

 1. Buggfixuppdatering

Version 1.24.00 – 2016/09/02

 1. Åtgärdade bugg som orsakade att fast programvara av versionen 1.23.03 uppfattades som 1.23.02 i testmaskin, expresstest och program för uppdatering av fast programvara, vilket gjorde uppdateringen av fast programvara omöjlig.
 2. Implementerade två språkversioner för fast programvara: västerländsk och österländsk. Båda versionerna innehåller följande språk: Engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, finska, ryska, estniska Dessutom innehåller den västerländska versionen danska och tjeckiska medan österländska versionen innehåller kinesiska och japanska.
 3. Implementerade nya konnektivitetsmöjligheter via BLE. Hittills var det möjligt att ansluta Wattbike endast till PowerHub Android-appen eftersom ANT/BLE-modulen inuti monitorn enbart implementerade en enda egen tjänst. Från och med nu innehåller ANT/BLE-modulen två standard BLE-tjänster: Cyklingskraft plus cyklingshastighet och kadens Detta gör det möjligt att ansluta appar som Strava, Kinomap Trainer m.m.

Version 1.23.03 – 2016/05/12

 1. Åtgärdade en bugg som gjorde att monitorn ibland låste sig om cykeln kopplades ner och alternativet ”Auto noll” var aktiverat.

Version 1.23.02 – 2016/03/08

 1. Åtgärdade en bugg som gjorde att Watt visades på två ställen på sessionsskärmen.
 2. Implementerade sändning av ANT-paket relaterat till träningszoner var 30 sekund under sessionen. Detta görs för att uppdatera träningszonernas data ifall monitorn plötsligt kopplas ner under sessionen.
 3. På dialogrutan Välj pulsbälte implementerades en funktion så att listan med pulsbälten inte uppdateras medan användaren bläddrar igenom listan.
 4. Implementerade dolt alternativ för att ändra ANT-meddelandeperiod (kallas Gym ANT-nummer) från 1 till 50. Det dolda alternativet aktiveras när fokus ställs in på huvudmenyns alternativ ”ANT-kanal” och knapparna VÄNSTER + HÖGER trycks samtidigt.
 5. Åtgärdade bugg med favoritträningsprogram som gjorde att några träningsprogram fanns med på favoritlistan men inte fungerade. Nu uppdateras listan helt när ett nytt favoritträningsprogram läggs till.
 6. Implementerade metod för säkrare lagring av cykelns serienummer i dess icke-flyktiga minne. Serienumret lagras nu på 3 platser i stället för bara en. Om några av dessa tre platser innehåller ett falskt serienummer skrivs denna plats över med rätt serienummer som sparas på de andra två platserna. Rätt serienummer på cykeln är inte längre ett villkor för ”Sensor inte ansluten”. I stället kontrolleras nu om koefficienternas värden ligger inom rätt intervall.

Version 1.23.01 – 2015/12/10

 1. Åtgärdade en bugg som gjorde att BLE-anslutningen inte fungerade om användaren var inloggad och automatisk inloggning vid uppstart hade angetts i inställningar.
 2. Exkluderade kontextmenyn under tävling; paus under tävling är inte längre möjligt.
 3. 30 minuters testets historikskärm ändrad – exkluderade diagram, infogade lista med värden: 5 sek maxkraft, 5 sek max W/kg, 5 sek minimikraft, genomsnittlig kraft, W/kg, genomsnittlig kadens.
 4. Åtgärdade en bugg som gjorde att MMP-värdet inte sparades i användarprofilen efter max ramp- och submax ramtest.
 5. Åtgärdade en bugg som gjorde att telefonappen förhindrade att monitorn stängdes av när telefonen kopplades bort från monitorn.
 6. Åtgärdade en bugg med överlappande rutor (puls och vilotid) på historikskärmen under vilotid.

Version 1.23.00 – 2015/08/10

 1. Lade till danska.
 2. Lade till tjeckiska.
 3. För BLE-anslutning: implementerade mekanismer för att Power Cycling SE-programmet ska hämta användarnamn för den person som är inloggad på PowerApp.
 4. Påskyndade övergången mellan intervall i ramptest – ingen fördröjning längre.
 5. Kraftskärm under session – från och med nu visas genomsnittlig puls i stället för högsta wattal.
 6. Implementerade visning av återstående avstånd på sessionsskärmen under tävling.
 7. Ändrade nedräkningsskärmen för 6” och 30” test – efter nedräkning till 1 startar sessioner omedelbart, ”Gå” visas inte.
 8. Implementerade varierad ramptest. Användare kan välja intervalltid (mm:ss).
 9. Implementerade Wattbike Gym ANT-kanal. I kontrast till standard Wattbike-kanal som skickar trampvarvsdata efter varje tramp, skickar Gym-kanalen data varje sekund. Gym-kanalens pakethastighet är två gånger lägre än en standardkanal, vilket gör att ett större antal cyklar kan anslutas till PWC samtidigt. ANT-kanalens dialog ändrad. Den stöder aktivering eller inaktivering av kanaler och väljer mellan kanalerna Standard och Gym Wattbike.
 10. Implementerade en mekanism för att hämta favoritträningsprogram om de har skadats vid uppgraderingen av fast programvara. Gå till ”Träningsprogram/test”, markera Favoriter och tryck sedan på knapparna VÄNSTER + HÖGER samtidigt. Meddelanderuta visas, tryck ENTER.
 11. Åtgärdade bugg som gjorde att den fasta programvaran kraschade om användaren tryckte på en knapp medan introskärmen visades när monitorn startades upp.
 12. Uppdaterade Wattbike intrologga.
 13. Implementerade att standardskärmen för distansträningsprogram är hastighetsskärmen som visar återstående avstånd.
 14. Åtgärdade en bugg som gjorde att larmet pep hela tiden efter återställning av alla lägen och aktivering av ljud.
 15. Implementerade att favoritlistan inte öppnas om inga favoriter har definierats.
 16. Ändrade avstängningstid till 2 minuter och tiden för inaktiv session till 1 minut som standard.

Version 1.22.02 – 2015/05/13

 1. Implementerade alternativet ”Specialfiltrering” på fliken Inställningar, Ljud.

Version 1.22.01 – 2015/05/06

 1. Tramptekniktest borttaget från testlistan.
 2. Lade till inställningstabeller för resistans för 30” test. Innan resistanstabellen visas blir användaren ombedd att ange vikt och kön.
 3. Implementerade nedräkning för maxkrafttest och 30” test. Användare kan välja 5 eller 10 sekunders nedräkning i dialogrutan som visas före testet.

Version 1.22.00 – 2015/04/07

 1. Implementerade stöd för kombinerade moduler av ANT/BLE (Bluetooth Low Energy) för monitorer som är utrustade med ANT/BLE. Användare kan nu ansluta sin monitor till iOS/Android smartphone appen PowerApp via BLE. Användare kan övervaka sina sessioner på sin smartphone och ladda upp träningsdata till onlinetjänsten PowerHub.
 2. Ny flik (”Fjärr”) lades till i Inställningar. Det gör det möjligt att aktivera/inaktivera Bluetooth och placera Bluetooth i programläge för BLE-modulens uppgradering av fast programvara.
 3. Implementerade att W/kg-parametern är lika med noll i sessionen i de fall när användaren inte är inloggad, standardanvändare används inte och användarens vikt används inte.
 4. Åtgärdade en bugg som orsakade felaktig beräkning av vinkeln på höger ben för toppkraft under sessionen.

Version 1.21.03 – 2015/03/10

 1. Tog bort MMP/MHR inmatningsskärmen i toppkrafttestet.

Version 1.21.02 – 2015/02/20

 1. Åtgärdade bugg som gjorde att redigering av favoritträningsprogram raderade alla träningar efter den redigerade träningen i listan.
 2. Åtgärdade en bugg som ibland gjorde att ett odefinierat favoritträningsprogram startades efter att man tryckt på ENTER på den tomma favoritlistan.
 3. Åtgärdade en bugg som gjorde att redigering av namnet på ett favoritträningsprogram inte tillämpades.
 4. Åtgärdade en bugg som gjorde att namnet på ett gammalt favoritträningsprogram inte visades vid redigering av favoritträningsprogram.

Version 1.21.01 – 2015/01/23

 1. Löste ett problem där delar av signalvärden inuti sessionsfiler skrevs som nollor.
 2. Implementerade mekanismer för uppdatering av fast program – monitor till monitor. Uppdatera en monitor med en äldre version av fast program genom att placera monitorn i programläge och ansluta den till monitorn med denna version av fast programvara via USB-kabel och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Version 1.21.00 – 2014/12/23

 1. Löste ett problem med att skicka MMP, MHR till Power Cycling SE i de fall då användaren inte var inloggad och standardanvändaren avstängd.
 2. Implementerade att 20” testet inte längre sparar MMP och MHR.
 3. Exkluderade kinesiska.
 4. Implementerade ändringar av fast programvara som stöder nya ändringar av hårdvara.
 5. Åtgärdade en bugg som gjorde att monitorn inte godkände något annat språk än engelska efter att ha utfört kommandot ”Återställ alla lägen”.
 6. Åtgärdade en bugg med tillfälliga strömspikar och kraftvärden som skickades via Wattbike ANT-kanalen.

Version 1.20.04 – 2014/11/18

 1. Löste ett problem med ANT/ANT+ pulsbälten. När mer än ett bälte fanns hade alla bälten samma pulsvärde i dialogrutan Koppla pulsbälte.

Version 1.20.03 – 2014/11/13

 1. Parametern ”Använd användardata” inställd på MMP/MHR/Vikt som standard efter återställning av alla lägen eller uppdatering av fast programvara.
 2. Dialogrutan ”Ställ in användardata” ändrad. Titeln ändrades till ”Användardata för att ställa in träningszoner” och texten ”Tryck på ENTER för att hoppa över och gå till snabbstart” lades till.
 3. Löste problem med Polar pulsbälten. När Polar-bältet har valts på monitorn men inte används under sessionen har felaktiga pulsvärden ibland visats.
 4. Mottagning av Polar pulsdata inaktiverat medan datamottagning från Suunto eller Garmin pulsbälte pågår.

Version 1.20.02 – 2014/11/07

 1. Ändrade kommandon för HID- och ANT-startsession för att ange typ av session: bara cykla, träningsprogram, tester.
 2. Åtgärdade bugg där ANT-kanalen inte var öppen vid val av vissa pulsbälten i listan i dialogrutan Ställ in pulsbälte.
 3. Åtgärdade bugg med Polar-pulsbälten (länkning och artefakter).
 4. Implementerade uppdateringsprocess för favoritträningsprogram från fast programvara version 1.18.4 till senare versioner. Uppdatering utförs automatiskt när ny fast programvara laddas. Uppdatering tillämpad för favoritträningsprogram på både WPC och USB-minne.
 5. Ändrade frasen ”Distansenheter” till ”Mätningsenheter” under mätningsfliken i Inställningar.

Version 1.20.01 – 2014/10/15

 1. Åtgärdade bugg som gjorde att ramptest och intervallpass visas med bara två intervall i Återställning efter sessionen, trots att fler än två intervall utfördes.
 2. I Återställning implementerades strecksymbolen (–) i stället för nollor för parametrarna HR, MHR, MET och kraft per vikt.

Version 1.20.00 – 2014/10/13

 1. Implementerade kommandona GET_WEIGHT och GET_MMP_MHR över Wattbike ANT-profilen.
 2. Uppdaterade kodning av fast programvaruversion så att versionsformatet är X.XX.XX.
 3. Alternativet automatisk inloggning av senaste användare från Inställningar är nu inställt på NEJ som standard.
 4. Alternativet Standardåterställning i Inställningar är nu inställt till Sammanfattning som standard.
 5. Implementerade både HID- och ANT-kommandon för pausning och återupptagning av session.
 6. Implementerade både HID- och ANT-kommandon för att hämta vikt, MMP och MHR från monitorn.
 7. Alternativet ”Använd parametern kraft per kilo” i Inställningar ersattes med alternativet ”Använd användardata” som har tre alternativ: inga, vikt och vikt/MMP/MHR. Om vikt har valts blir användaren ombedd att ange vikt innan hen startar en session. Om vikt/MMP/MHR har valts blir användaren ombedd att ange vikt, MMP och MHR.
 8. Åtgärdade bugg som gjorde att ANT-kommunikationen stoppades efter ANT-pulsbältet kopplats till monitorn.
 9. Åtgärdade bugg som gjorde att intervallträningsprogram och tester inte fungerade ordentligt om inställningsalternativet ”Övergå till att bara cykla vid start” var inställt på ”ja”.

Version 1.19.1 – 2014/09/04

 1. Implementerade att när monitorn kopplades till Power Cycling-programmet blinkar användarnamnet ovanför ANT ID längst ner på skärmen.
 2. Implementerade att när monitorn kopplades till Power Cycling-programmet raderas användarnamnet på monitorn om USB-kommunikationen eller Wattbike ANT-kanalen inaktiveras.
 3. Tog bort alternativet ”Återställ träningszoner” från fliken Inställningar, Standardanvändare. I stället implementeras samma kommando på kontextmenyn i dialogrutan ”Träningszoner” i Inställningar, under fliken Standardanvändare.
 4. Implementerade alternativet i Inställningar – Standardanvändare på/av. Om alternativet ställs in på ”av” blir alla parametrar relaterade till standardanvändaren osynliga. Alternativet är som standard inställt på ”av” (efter kommandot återställ alla lägen har utförts).
 5. Implementerade så att även när standardanvändaren är avstängd, visar monitorn dialogrutan ”Ställ in användardata”, när den är ansluten till PWC SE-programmet och programmet kräver användardata. Dessutom visas träningszonerna (MMP, MHR) inte på sessionsskärmen i det fallet.
 6. Implementerade ytterligare två alternativ på kontextmenyn på sessionsskärmen: Ställ in användardata och träningszoner. På dialogrutan Ställ in användardata kan användaren ställa in vikt, MMP och MHR som används för att fastställa användarens träningszoner. Skärmen Träningszoner visar träningszoner baserat på MMP och MHR.
 7. Implementerade japanska.

Version 1.19.0 – 2014/08/05

 1. Exkluderade tävlingsalternativet från huvudmenyn. ANT-kanalalternativ inkluderades i stället. Implementerade dialog för att välja ANT-kanal.
 2. ANT ID-nummer placerades längst ner på skärmen.
 3. Implementerade indikator för batterikapacitet och laddning längst ner på skärmen.
 4. Högsta watt ersattes med genomsnitt. Watt på sessionsskärm (watt-skärmen) på raden längst ner.
 5. Implementerade realtidszoner under session. Kraftzoner baserade på MMP och pulszoner baserade på MHR. Zonindikator bredvid aktuella värden för kraft och puls.
 6. Implementerade alternativ att radera/ändra namn på individuella favoritträningsprogram i stället för bara alternativet att redigera och ta bort lista. Ökade antalet favoritträningsprogram som sparas till 20.
 7. Implementerade mekanism för att programmera ett favoritträningsprogram på en cykel och överföra det med USB-minne till andra cyklar. Använd kontextmenyn för att växla mellan träningsprogram på USB-minne och WPC och kopiera dem. Ytterligare alternativ på menyn är tillgängliga endast om USB-minnet är anslutet.
 8. Implementerade 20-minuters tröskeltest och beräkning av FTP – funktionell tröskelkraft. Implementerade historikskärm som visar träningszoner baserat på FTP.
 9. Ändrade standardtestets startwatt till 55 W och etapprampen till 15 W för submax och max ramptest.
 10. Testskärmarna för submax och max ramptesternas målwatt visas bredvid genomsnittlig watt. Ändrade skärmens layout så att målwatt och genomsnittlig watt är de största siffrorna mitt på skärmen.
 11. Ändrade standardvärde för träningens inaktiva tid till 4 min och avstängningstid till 5 min.
 12. Implementerade alternativ att gå till Bara cykla omedelbart vid start, som på modell A-monitorn. Om det är aktiverat skapas inte sessionsfilen och sessionsdata sparas inte, återställning visas inte i slutet av sessionen.
 13. Implementerade en flik till i Inställningar – Standardanvändare. Om ingen användare är inloggad används värden från den här fliken för nödvändiga beräkningar. Implementerade skärmen som visa träningszoner baserat på MMP och MHR.
 14. Implementerade skärm för att visa träningszoner. Den kan tas fram på tre ställen: inställningar (fliken standardanvändare), sektionen hantera profil och under sessionen från menyalternativ. Zonerna beräknas enligt uppnådda MMP och MHR. Om användaren är inloggad används personens MMP/MHR, annars används MMP/MHR från fliken Standardanvändare.
 15. XML-funktionalitet – sessionsdata sparas nu till XML-filer, förutom att data sparas i sessionsfilerna. Det gör att data kan laddas upp till WB-loggboken samt till tredje parts webbtjänster. XML-filer sparas till separat mapp i Wattbike Expert-mappen på monitorns SD-kort och på USB-minnet, om det är anslutet.
 16. Implementerade Modell B-monitorns kompatibilitet med Wattbike Studio Edition-programmet. Det går att ansluta både via USB-kablar och ANT.
 17. Språkuppdateringar.
 18. Åtgärdade bugg med att visa zoner i sessionen när MMP/MHR är inställt på noll.
 19. Åtgärdade bugg när monitorn låste sig vid inställning av MMP/MHR under fliken Standardanvändare i Inställningar.
 20. Exkluderade automatisk sensordetektering eftersom det ibland orsakade koefficientförlust. Sensordetektering utförs bara vid uppstart.
 21. Åtgärdade bugg med att visa långa sessioner i Återställning.

Version 1.18.4 – 2014/03/18

 1. Åtgärdade bugg som gjorde att pulssignalen inte sparades ordentligt i sessionsfilen om Polar pulsbälte användes.

Version 1.18.3 – 2014/02/14

 1. Åtgärdade en bugg som gjorde att fasta programmet i bland låste sig när sessionsöverföring till Expert-programmet startades.

Version 1.18.2 – 2014/01/30

 1. Åtgärdade en bugg med auto-nollningsprocess som gjorde att fasta programmet ibland låste sig när cykeln inte var ansluten till sensorn.
 2. Implementerade automatisk montering av SD-kort (och åtkomst till dator (när ”SD-kortets innehåll är inte giltigt” inträffade.

Version 1.18.1 – 2014/01/15

 1. Implementerade fler HID-kommandon för att stödja funktionalitet med programmet ”Wattbike Express Test”.
 2. Åtgärdade bugg med dataöverföring över kanalerna ANT+ cykelkraft och cykelhastighet och kadens under intervallträning.
 3. Åtgärdade bugg med auto-nollningsprocess.

Version 1.18 – 2013/12/23

 1. Implementerade HID-kommandon för att stödja funktionalitet med programmet ”Wattbike Express Test”.
 2. Vissa korrigeringar utfördes för att åtgärda en bugg med auto-nollningsprocess,

Version 1.17 – 2013/12/09

 1. Ändade innehåll för vissa ANT-paket för Bike Power-profilen för att tillmötesgå ANT-certifieringsmyndighetens krav (tillverkare och produktinformation).
 2. Lade till ANT+ logotyper på startskärmen.
 3. Exkluderade raden längst ner (med texten ”inställningar” från inställningsflikarna.
 4. Snedstreckssymbolen ”/” lades till i alfabetet som används för att namnge ett anpassat favoritträningsprogram.
 5. Ändrade gränssnitt för att ställa in nya träningsprogram. Om Enter eller Esc-knapparna trycks av misstag hamnar användaren inte utanför dialogrutan.
 6. Implementerade permanent profilinloggning. Om den här funktionen har aktiverats loggas användaren in när strömmen slås på igen om denna användare var inloggad när monitorn stängdes av. Den här funktionen kan aktiveras/inaktiveras på menyn Inställningar.
 7. Implementerade att användarnamnets inställning i Power Cycling-programmet också visas på monitorn. Gräns för USB-anslutningens textlängd är 30 tecken medan den är 17 tecken för ANT.
 8. Implementering av mekanism för att spara trötthetsfaktorn (resultatet av 30” testet) i användarprofilen ifall användaren loggas in när testet utförs.
 9. Lade till visning av cykelmodell (Pro/Trainer) i Egenskaper om den definieras i cykelns 1-Wire-minne.
 10. Implementerade Auto-nollningsmekanism. Om kraftsignalen inte ändras i 10 sekunder skrivs aktuellt offsetvärde i cykelns 1-Wire-minne. Det här alternativet kan aktiveras/inaktiveras på menyn Inställningar.
 11. Implementerade testskärm för Signaler och magnetgivare. Den placeras inuti objekten för testprotokollet.
 12. Aktiverade inställning av och utförande av cyklingsprogram som är längre än 9 timmar. Maximal träningslängd begränsad till 48 timmar.
 13. Implementerade översättningar av nya fraser för alla språk.

Version 1.16 – 2013/10/09

 1. Ändrade innehållet i ANT-paketen för Wattbike-kanalen, förbättrade datasäkerhet. Ändringar utfördes även i Power Cycling-programmet. Därför är den här versionen av fast programvara inte kompatibel med äldre programversioner.
 2. Åtgärdade flera buggar i kommunikationen mellan monitor och Power Cycling-programmet.
 3. Förbättrade implementeringen av Bike Power ANT-profilen. Lade till funktionalitet för att svara på meddelanden med kalibreringsförfrågningar.
 4. På ANT-kanalens meny under Inställningar lades ytterligare alternativ till för att välja mellan alla kombinationer av ANT-kanaler.
 5. Löste problem med hårdvarans testprotokoll när datortestapplikationer används.

Version 1.15 – 2013/10/01

 1. Implementerade nya tester. Testet 5” krafttopp avlägsnades, Submax ramptest infördes i stället. 30” test – lade till skärmar för inställning av motstånd före test, ändrade sessionsskärm, lade till sida med testresultat i återställning. Ramp och 3’ aerobiskt test – lade till skärmar för inställning av användardata före test, lade till testresultatsidan i återställning, lade till skärm med utbildningszoner i återställning.
 2. MET beräknas för ramptest och 3’ test, på Test-skärmen i återställning av MMP-, MHR-, VO2Max-beräkning. Om användaren är inloggad sparas dessa värden i användarprofilen.
 3. Implementerade beräkning och sparande av MMP och MHR-värden i användarprofilen om användaren är inloggad under 3 min aerobiskt test, Max ramptest eller Submax ramptest. MMP och MHR-värden visas under alternativen ”Hantera profil” om användarens sportnivå är inställd på avancerad eller expert. Dessa värden är redigerbara.
 4. För ramptest och 3 min test, på skärmen Zoner i återställning, beräknas träningszoner (kraft, HR, MET) baserat på användarens MMP, MHR.
 5. Grafisk bugg åtgärdad – under tävling var frasen ”rank” (rankning) alltid på engelska längst ner till vänster, oberoende av aktuellt språk.
 6. Åtgärdade flera grafiska buggar relaterade till visning av fraser på tyska, franska och finska.
 7. Åtgärdade en bugg som gjorde att det inte gick att skapa nya och redigera befintliga tävlingar med brittiska måttenheter.
 8. Åtgärdade bugg som gjorde att W/kg visades i Återställning i stället för W/lb när brittiska måttenheter har valts och användaren inte angav sin vikt före sessionen.
 9. Åtgärdade en bugg som orsakade oregelbunden beräkning av tecken med små teckensnitt om specialtecken användes.
 10. Implementerade att om testet inte är klart säger återställningssidan ”Slutfört”. Nej, förutom för ramptest
 11. Inkluderade 1-tråds cykeltest i komplett testprocedur i testprotokollet.
 12. Implementerade inställning av SD-kort i lagringsläge så att det kan nås som en enhet på datorn. Gå till Egenskaper -> Minnesflik, UPP, eller NER för att gå till knappen ”Aktivera USB-lagring". Tryck sedan på ENTER.
 13. Ändrade implementering av fil- och mappstruktur på SD-kortet. Mapp- och filnamn (sessioner, tävlingar) är nu mer användarvänliga. Första gången monitorn startar efter att ha laddat det fasta programmet V1.15 uppdateras alla gamla filer och mappar.
 14. Åtgärdade en bugg som orsakade oregelbunden visning av W/kg i sessionen om värdet var över 10,0.
 15. Åtgärdade en bugg som orsakade oregelbunden visning av batteriprocent i Egenskaper om det var 100 %.
 16. Åtgärdade en bugg som orsakade oregelbunden visning av menyn i återställning under vila om denna fönstermeny eller någon kontroll öppnades.
 17. Implementerade visning av puls i realtid på historikskärmen under viloperioden mellan två intervall.
 18. Implementerade inställning av startnivå och etappramp (i watt) för ramptester före testet. Målkraft för intervallet visas då på sessionsskärmen bredvid aktuellt kraftvärde.
 19. På sessionsskärmarna visas fraserna ”avg” (genomsnittlig), ”peak” (högsta) och ”total” (totalt) på angivet språk i stället för på engelska, oberoende av vilket språk som används.
 20. Sessionens sammanfattningsskärm i realtid, för Fmax vinkeltecken används ∞ i stället för ”deg”.
 21. Åtgärdade bugg på skärmen tävlingsförberedelser där fönstermenyn öppnas och automatiskt stängs efter 30 sekunder.
 22. Implementerade kinesiska (förenklad kinesiska).
 23. Implementerade taiwanesiska (traditionell kinesiska).
 24. Implementerade ryska.
 25. Implementerade estniska.
 26. Ändrade mappstruktur på SD-kortet och USB-minnet. Fil- och mappnamn är nu mer användarvänliga. Mappnamn är samma som personens namn, session och filnamn är mer beskrivande.
 27. Implementerade tre ANT-kanaler, en för profilen Cykelkraft, en för Cykelhastighet och kadens och en för Wattbike. Wattbike-kanalen använder dubbelriktad ANT-kommunikation mellan monitorn och datorn som har ANT-minnet. Gruppaktivitet och tävlingar med flera cyklar är nu möjligt. Wattbike-kanalen använder offentlig ANT-nätverksnyckel.
 28. Ändrade implementering och utseende av flikar på sidan Återställning.

Version 1.14 – 2013/06/13

 1. Implementerade spanska.
 2. Implementerade portugisiska.
 3. För att anpassa till rätt visning av spanska och portugisiska fraser utfördes vissa grafiska justeringar i Inställningar, Sessionslista, Återställning, Användarmenyer, Statistik, Skapa nytt träningsprogram.
 4. Åtgärdade en bugg med favoritträningsprogram som gjorde att meddelandet ”Odefinierat träningsprogram” visades.
 5. Åtgärdade en bugg där meddelanderutan ”Det gick inte att öppna fil” visades för tidigare träningsprogram.
 6. Lade till decimaltecken för genomsnittlig takt och genomsnittlig hastighet på sessionsskärmen.

Version 1.13 – 2013/04/25

 1. Åtgärdade en bugg som gjorde att vilotiden 00:00 visades i Återställning efter en testsession, även om vilotiden inte borde visas i detta fall.
 2. Åtgärdade en bugg som gjorde att programmet hoppade till testskärmen för Toppkraft igen efter start av ett träningsprogram som föregicks av Toppkraft-test, om alternativet Senaste aktiva session var aktivt.
 3. Åtgärdade en bugg som gjorde att sessionen inte avslutades om viss inaktiv tid fanns i sessionen.
 4. Åtgärdade en bugg som gjorde att alternativet Logga in inte fungerade ordentligt när den första användaren på skärmen definierades och loggades in.
 5. Åtgärdade en bugg med för långt användarnamn, förnamn och efternamn.

Version 1.12 – 2013/04/19

 1. Implementerade support för tyska.
 2. Implementerade dialog för val av språk. Den aktiveras när kommandot ”Återställ alla lägen” utförs (Förbered för första körning).
 3. Implementerade inställningsalternativ för att justera tid för Stäng AV och Session inaktiv. Det har implementerats under ”Enhetsinställningar”. Dolda inställningsalternativ (stäng av undersökningsläge) flyttas från ”Enhetsflik” till ”Ljudflik”.
 4. Implementerade så att om monitorn en viss tid (Stäng AV-tid) blir kvar i pulsbältesdialogen, stängs monitorn automatiskt AV. Detta var inte fallet tidigare, monitorn blev kvar i dialogen utan att stängas AV.
 5. Implementerade sammanfattningsstatistik för monitor och cykel. De visas under alternativet Egenskaper. Monitorsammanfattning behålls i monitorns 1-Wire-minne. Cykelsammanfattning behålls i cykeln 1-Wire-minne.
 6. Lade till HID-kommando för återställning av statistik för MONITOR, CYKEL eller SLUTFÖRD (från punkt 7.)
 7. Lade till dold kombination för återställning av monitorns eller cykelns statistik. Den finns på skärmen ”Egenskaper” under flikarna ”Monitor” och ”Cykel”. Håll först ENTER nedtryckt och sedan RIGHT, MENU, LEFT, ESCAPE nedtryckta samtidigt.  
 8. Åtgärdade bugg som gjorde att alternativet Senaste träningsprogram inte fungerade ordentligt för egna träningsprogram.
 9. Åtgärdade en bugg som under intervallträningsprogram gjorde att monitorn plötsligt fick viloperioden att bli 0 och omedelbart hoppade till nästa intervall.
 10. Åtgärdade en bugg som gjorde att listan med Favoritträningsprogram stack ut utanför listans ram. Åtgärdade bugg som gjorde att listan med Favoritträningsprogram överlappade med kontextmenyn.
 11. Åtgärdade en bugg som gjorde att skärmen låste sig om ett USB-minne kopplades in medan ett objekt (en lista eller liknande) är aktivt.
 12. Implementerade att alternativet ”Senaste aktiva” sessionsskärm fungerar för intervall.
 13. Åtgärdade en bugg som gjorde att en persons genomsnittskraft var högre än toppkraften i statistiken.
 14. Åtgärdade en bugg som orsakade en grafisk bugg med splits (mellantider)som var längre än 9 minuter på fliken Återställning -> Splits.
 15. Åtgärdade bugg i personens statistik som gjorde att parametern Symmetri hoppades över om knappen Enter trycktes upprepade gånger.
 16. Åtgärdade en bugg som gjorde att personens vikt visades i kg i stället för lb om brittiska måttenheter hade valts.

Version 1.11 – 2013/03/22

 1. Implementerade finska.

Version 1.10 – 2013/03/07

 1. Inaktiv status för Bara cykla ställdes in till 5 minuter.

Version 1.09 – 2013/02/27

 1. Åtgärdade bugg – Vid val mellan användare i en lista medförde användningen av höger eller vänster pil att skärmen låste sig.
 2. 1-Wire-drivrutin ändrad. Sensorkoefficienter läses bara en gång, vid uppstart.
 3. Implementerade 1-Wire-test för cykelsensor.

Version 1.08 – 2013/02/15

 1. Åtgärdade bugg som gjorde att dialogrutan Ställ in tid och datum inte öppnades när monitorn slogs på efter att ha utfört kommandot Förberedelse för första körning.
 2. Löste problem med skydd av SD-kort.
 3. Inaktiv tid för automatisk avstängning av konsol ändrades från 4 till 10 minuter.

Version 1.07 – 2013/01/18

 1. Åtgärdade en bugg som gjorde att monitorn ibland låste sig under intervallträning och under anslutning av pulsbälte i dialogrutan Pulsbälte.
 2. Åtgärdade bugg som gjorde att vissa intervall hade oregelbunden kraft och att andra parametervärden var annorlunda än de som lästes av Expert-programmet.
 3. Implementerade så att vid oregelbundet tids-/datumvärde (på grund av tomt knappbatteri), visas standard tids-/datumvärde (1.1.2013) i stället för oregelbundet tids-/datumvärde.

Version 1.06 – 2012/12/17

 1. Implementerade vikt i pund (W/lb).

Version 1.05 – 2012/11/23

 1. Åtgärdade en bugg som gjorde att vid uppladdning av träningsprogram på andra språk än engelska stod "workout upload mode" (uppladdningsläge för träningsprogram) fortfarande på engelska.

Version 1.04 – 2012/11/06

 1. Åtgärdade en bugg som gjorde att vid visning av Senaste aktiva session och efter att ha utfört test av toppkraft och sedan Bara cykla hoppade monitorn igen till test av Toppkraft i stället för till Bara cykla.
 2. Åtgärdade bugg som gjorde att test av Ethernet-nätverk i testdatorprogram inte fungerade.
 3. Lade till fransk översättning av ”Förbereder för första körning”

Version 1.03 – 2012/10/25

 1. Åtgärdade en bugg som gjorde att parametern Symmetri inte alltid visades i Återställning, under fliken Intervall och även hade ett felaktigt namn på franska.
 2. Åtgärdade en bugg som gjorde att vissa värden visades felaktigt i Återställning, under fliken Varv (till exempel 5,96 visades som 6,96).

Version 1.03 – 2012/10/24

 1. Åtgärdade en bugg som gjorde att sessionen inte sparades rätt om monitorn stängdes av under sessionen (antingen bara cykla, träningsprogram, träningsintervall eller tävling).
 2. Implementerade skydd mot falskt värde för användarens vikt, troligen på grund av fel vid initiering av USB-minnet. I det fallet användes standardanvändarvikt.
 3. Åtgärdade bugg som gjorde att det fanns ett problem med Symmetri-vyn under sessionen. Det var omöjligt att komma bort från intervallträning och ibland låste monitorn sig.
 4. Åtgärdade en bugg som gjorde att alternativet ”Gå till tid” i Återställning -> varv-fliken inte fungerade korrekt.

Version 1.03 – 2012/10/23

 1. Åtgärdade bugg som gjorde att det inte gick att spara Varierade intervallfavoritprogram när W/kg-parametern var aktiverad.
 2. Åtgärdade bugg på återställningssidan som gjorde att ingen av flikarna valdes om standard återställningsfliken var inställd på Intervall eller Personlig, men vald session inte hade mer än ett intervall.
 3. Åtgärdade bugg i statistiken som gjorde att genomsnittligt kraftvärde var oregelbundet.
 4. Åtgärdade en bugg som gjorde att det var möjligt att ställa in tangentbordets tonvolym till ett värde under noll.
 5. Åtgärdade en bugg som gjorde att vyn Senaste aktiva för sessionen inte fungerade.

Version 1.03 – 2012/10/22

 1. Åtgärdade grafiska problem relaterade till visning av textsträngar på franska på tävlingsmenyer.
 2. Åtgärdade ett problem med tävlingsfilnam som gjorde att tävlingslistan såg ut så här:

  (.. 20:12:_1 okänd, 28 intervall)
  (.. 20:12:_1 Okänd, 9 intervall)

  Tävlingslistan visas nu korrekt. Tävlingsfiler som skapats med tidigare versioner korrigeras automatiskt genom att använda den här versionen av fast programvara.

Version 1.03 – 2012/10/19

 1. Löste problem som ibland uppstod när användarens användarnamn ändrades (användarnamnet förblir oförändrat) – ändring från små bokstäver till stora och vice versa. Exempel: Bertrand -> BERTRAND, ANA -> Ana etc.
 2. Löste problem som ibland uppstod med sessionens filnamn. I stället för vanlig sessionsbeskrivning i sessionslistan visades följande:

  (.. 20:12:_1 okänd, 28 intervall)
  (.. 20:12:_1 okänd, 9 intervall)
 3. Löste problem med navigering genom redan inställda träningsintervall (alternativ Träningsprogram/Test -> Skapa nytt träningsprogram -> Varierade intervall). Förut fanns det ett problem med att gå fram och tillbaka mellan intervall. Exempel: 8 intervall är inställda och om man navigerade tillbaka till första intervallet uppstod problem (alla andra intervall raderades).
 4. Åtgärdade grafiska problem relaterade till visning av textsträngar på franska.

Version 1.02 – 2012/10/16

 1. Åtgärdade problem med att monitorn låste sig om ett USB-minne kopplades in/ur på vissa ställen:
  – Återställning
  – dialogrutan Sessioner/tävlingar
  – Statistik
  – Användare
 2. Löste problem när USB-minnet kopplades in/ur medan en användare var inloggad.
 3. Löste problem med att koppla in USB-minnet under sessionen. USB-minnet registrerades i det fallet inte förrän sessionen var slut.
 4. Löste problem med att koppla ur USB-minnet under sessionen. Urkopplingen registrerades i det fallet inte förrän sessionen var slut. Trots att USB-minnet kopplats ur sparas sessionen på SD-kortet (oberoende av om en användare var inloggad på minnet eller inte, sessionen sparas i vanliga SD-kortmappen ”Okänd användare”).
 5. Löste problem i återställning, under varvfliken, som gjorde att kraftvärden var nollor om cykeln inte var ansluten.
 6. Inkluderade franska. Engelska och franska kan väljas i Inställningar.
 7. Åtgärdade bugg som gjorde att texten ”Regler” visades av misstag i stället för ”Francais” under Inställningar -> Displayinställningar -> Språk.

Version 1.01 – 2012/10/01

 1. Implementerade visning av Vinkel för toppkraft (vänster ben/höger ben) efter varje session. Implementerade att dessa vinklar sparades i sessionsfilen.
 2. Eftersom den här funktionen inte fanns i versionen 1.00 implementerades mekanismer för att upptäcka om sessionsfilen är V1.00 eller högre. Om sessionsfilen är version V.10.1 eller högre visas värden för Fmax-vinkel i återställning, annars inte.

Version 1.00 – 2012/09/18

 1. Ursprunglig version – levererad till Giant för uppdatering av befintliga 500+ monitor i deras lager.