Villkor

För att skydda dina intressen bör du läsa dessa villkor noga innan du beställer från oss. Om du behöver ändra villkoren ska du be oss att ändra dem skriftligen.

*För en fullständig lista över reservdelar och deras garanti, se Bilaga 1