Performancetests

Submaximal-rampetest

Derfor bør du gennemføre testen

Submaximal-rampetesten udregner din maksimale effekt pr. minut (Maximum Minute Power eller MMP) og maksimale puls (Maximum Heart Rate eller MHR). Du kan bruge disse data til at lave tilpassede træningszoner og skabe struktur i din træning.

Sådan skal du bruge submaximal-rampetesten

Brug submaximal-rampetesten inden et træningsprogram eller en træningsblok for at indstille dine grundlæggende performancetal.

Om submaximal-rampetesten

I denne test kører du i intervaller på 15 watt, indtil du når en anstrengelsesgrad (Perceived Rate of Exertion eller RPE) på 7 ud af 10 (hvor 1 = let og 10 = ekstremt hårdt). Ved en RPE på 7 er du ikke længere i stand til at føre en samtale.

Sådan gennemfører du en submaximal-rampetest

Model B Performance-skærmen har en forprogrammeret submax-rampetest. Følg nedenstående vejledning for at komme i gang:

Indstil vindmodstanden til 8 på Wattbike Trainer eller 3 på Wattbike Pro.

 1. Vælg træningsprogrammer/tests i hovedmenuen
 2. Vælg "Submax Ramp" i testmenuen
 3. Indtast din alder, vægt i kg og køn
 4. Indtast watt ved start (vi anbefaler 55 W, hvis du ikke er i form, og 100 W, hvis du træner regelmæssigt), tryk derefter på Enter
 5. På live-displayet kan du se dit aktuelle interval og målwatt
 6. Tryk på Escape, og afslut testen, når du når 7 ud af 10 på Borg-skalaen for anstrengelse

Sådan skal du læse dine resultater

Efter testen vil du automatisk få vist en "testskærm", som viser følgende:

 • MMP (maksimale effekt pr. minut)
 • MHR (maksimale puls)
 • Effekt-/vægtforhold
 • VO2 max (maksimal iltoptagelse)
 • METS (viser testens intensitet)

Du kan skifte mellem de forskellige tabs med højre piletast for flere oplysninger.

Fortvivl ikke, hvis du ikke når at se opsummeringsskærmen. Alle data bliver gemt og kan hentes frem i Recall.