Performancetests

3-minutters testen

Derfor bør du gennemføre testen

3-minutters testen udregner din maksimale effekt pr. minut (Maximum Minute Power eller MMP) og maksimale puls (Maximum Heart Rate eller MHR). Du kan bruge disse data til at lave tilpassede træningszoner og skabe struktur i din træning. Hvis du er usikker på, hvilket tempo du skal holde i 3-minutters testen, kan du tage submaximal-rampetesten som opvarmning.

Sådan skal du bruge den aerobe 3-minutters test

Brug 3-minutters testen inden et træningsprogram eller en træningsblok for at indstille dine grundlæggende performancetal.

Om den aerobe 3-minutters test

I denne test skal du køre i et tempo og med en effekt, som du kan holde i tre minutter

Sådan gennemfører du den aerobe 3-minutters test

Model B Performance-skærmen på Wattbike har en forprogrammeret aerob 3-minutters test. Følg nedenstående vejledning for at komme i gang:

  1. Vælg træningsprogrammer/tests i hovedmenuen
  2. Vælg 3’ Aerobic i testmenuen
  3. Indtast din alder, vægt i kg og dit køn, og tryk Enter
  4. Du kan begynde testen, når statusbjælken er forsvundet
  5. På live-displayet kan du se din kadence og energi samt en nedtælling af tiden

Sådan skal du læse dine resultater

Efter testen vil du automatisk få vist en "testskærm", som viser følgende:

  • MMP (maksimale effekt pr. minut)
  • MHR (maksimale puls)
  • Effekt-/vægtforhold
  • VO2 max (maksimal iltoptagelse)
  • METS (viser testens intensitet)

Du kan skifte mellem de forskellige tabs med højre piletast for flere oplysninger.

Fortvivl ikke, hvis du ikke når at se opsummeringsskærmen. Alle data bliver gemt og kan hentes frem i Recall.