Prestationstester

Maximalt ramptest

Varför utföra detta test

Vi rekommenderar att du genomför detta test bara om du övervakas av en erfaren, ackrediterad idrottsforskare. Detta är guldstandardtestet som utformats för att hitta din MMP och MHR.

När maximalt ramptest ska användas

Använd detta test när du vill hitta din verkliga MMP och MHR. Som vi nämnde ovan ska du utföra detta test endast om du övervakas av en kvalificerad person.

Vad är det maximala ramptestet?

Det är ett stegvis ökande test mot utmattning, wattalet ökar med en viss mängd varje minut tills du inte orkar längre. Det är under den sista hela minuten som slutförs som MMP och MHR registreras.

Hur det maximala ramptestet utförs

  1. Välj träningsprogram/test på huvudmenyn
  2. Välj Max Ramp Test på testskärmen.
  3. Ange din ålder, vikt och kön samt start- och etappkraft (watt) och tryck sedan på Enter.
  4. När förloppsfältet har försvunnit kan du starta testet
  5. Displayen visar återstående tid för etappen, kadens, intervall, målwatt, kraftpuls och maximal kraft.

Hur du tolkar resultaten

Efter testet visas automatiskt en testskärm över följande:

  • MMP
  • MHR
  • Kraft per kilo
  • VO2-beräkning
  • MET (representerar testets intensitet)

Du kan trycka på högerpilen för att växla mellan flikar för mer information.

Oroa dig inte om du missar sammanfattningsskärmen. Alla testuppgifter lagras och kan nås via Återkalla.