Prestationstester

20-minuters testet

Varför utföra detta test

Det 20-minuter långa tröskeltestet kan användas till att beräkna funktionell tröskelkraft (FTP). Du kan använda informationen till att skapa personliga FTP-träningszoner och ge struktur åt din träning.

När ska 20-minuters tröskeltestet användas?

Om du är mer erfaren cyklist kan du använda 20-minuters tröskeltestet till att fastställa din FTP i början av en träningsplan. Du kan också använda det sporadiskt för att kontrollera dina framsteg under träningen.

Vad är 20-minuters tröskeltestet?

Under det här testet ska du cykla med en intensitet som du kan upprätthålla i 20 minuter men som också gör att du anstränger dig maximalt. Bilden nedan visar ett 20-minuters test med bra takt:

Så här utförs 20-minuters tröskeltestet

Modell B prestationsmonitorn har ett förprogrammerat 20-minuters tröskeltest. Följ bara instruktionerna nedan för att komma igång:

Välj först det luftmotstånd som gör att du uppnår en utgångskadens på 95 vpm. Se tabellen med kraft, kadens och motstånd för vägledning.

 1. Välj träningsprogram/test på huvudmenyn
 2. Välj 20’ Threshold på testskärmen.
 3. Ange din ålder, vikt i kg och kön och tryck sedan på retur
 4. När förloppsfältet har försvunnit kan du starta testet
 5. Displayen visar kadens och kraft och en nedräkning tills testet är klart.

Hur du tolkar resultaten

Efter testet visas automatiskt en testskärm över följande:

 • Genomsnittskraft
 • Genomsnittlig puls
 • Tröskelpuls
 • Tröskelkraft – det här är FTP-poängen
 • MMP
 • Vo2
 • METS

Du kan trycka på högerpilen för att växla mellan flikar för mer information.

Oroa dig inte om du missar sammanfattningsskärmen. Alla testuppgifter lagras och kan nås via Återkalla.