Träningsplaner

Haute Route flerdagars träningsplaner

Haute Route tredagarsevenemang

Denna progressiva träningsplan är specifikt utformad för Haute Route 3-dagars evenemang och baseras på uppdaterad träningsmetodik och erfarenhet av att förbereda cyklister på flerdagarsevenemang. Träningsplanen följer en polariserad träningsmodell där 80 % av din träning är på en lägre intensitet än din FTP och 20 % på en högre intensitet än din FTP. Den här typen av träning har visat sig vara en effektiv och tidseffektiv metod att träna för uthållighetsevenemang. 

Allt eftersom planen fortskrider blir den mer specifik och börjar imitera den cykling du kommer att göra på Haute Route. Planen kräver åtta timmars träning första veckan och ökar till 15 timmar den tionde veckan, med ökad intensitet. 

Ladda ner Haute Route tredagarsplan 


Haute Route 7-dagarsevenemang

Med samma träningsmetodik som Haute Route 3-dagarsplanen strävar 7-dagarsplanen efter att förbereda cyklister på den ökade intensitet och uthållighet som krävs för 7-dagars Haute Route.

Allt eftersom träningsplanen fortskrider blir den mer specifik och börjar imitera den cykling du kommer att göra på Haute Route. Planen kräver 10 timmars träning första veckan och ökar till 20 timmar den tionde veckan, med ökad intensitet. 

Ladda ner Haute Route 7-dagarsplanen