Performancetests

Maximal-rampetest

Derfor bør du gennemføre testen

Vi anbefaler, at du kun tager testen under opsyn af en erfaren og kvalificeret fagperson. Dette er den nye guldstandard blandt tests, designet til at beregne dine MMP- og MHR-værdier.

Sådan skal du bruge Max-rampetesten

Brug denne test til at finde dine MMP- og MHR-værdier. Som nævnt anbefaler vi, at du kun tager testen under opsyn af en kvalificeret fagperson.

Om Max-rampetesten

Testen er en trinvis anstrengelsestest, hvor modstanden øges hvert minut med et bestemt wattinterval, indtil du ikke kan mere. MMP- og MHR-værdierne beregnes ud fra det sidste fuldførte minut.

Sådan gennemfører du en Max-rampetest

  1. Vælg træningsprogrammer/tests i hovedmenuen
  2. Vælg Max Ramp Test i testmenuen
  3. Indtast din alder, vægt i kg, dit køn samt watt for start og øgning, tryk derefter på Enter
  4. Du kan begynde testen, når statusbjælken er forsvundet
  5. På live-displayet kan du se den resterende tid i wattintervallet, din kadence, ønskede slutwatt, optimale puls og spidseffekt.

Sådan skal du læse dine resultater

Efter testen vil du automatisk få vist en "testskærm", som viser følgende:

  • MMP (maksimale effekt pr. minut)
  • MHR (maksimale puls)
  • Power Per Kilo (effekt pr. kilo)
  • VO2 Estimat (iltoptagelse)
  • METS (viser testens intensitet)

Du kan skifte mellem de forskellige tabs med højre piletast for flere oplysninger.

Fortvivl ikke, hvis du ikke når at se opsummeringsskærmen. Alle data bliver gemt og kan hentes frem i Recall.